Certificació E.O.R.

( I+D )

Tractaments de productes fitosanitaris i fertilitzants

Control de plagues domèstiques

Venda i reparació de maquinaria agrícola

Assesorament tècnic i administratiu

Venda d'equips de protecció laboral (EPI's)