top of page

ALTRES SERVEIS

7_edited.jpg

MUNTATGE I VENDA D'EQUIPS DE TRACTAMENT, VENDA DE RECANVIS I REPARACIÓ DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Agroserveis.cat és una empresa especialitzada en maquinària d’aplicació de fitosanitaris i adobs:

  • Assessorament tècnic

  • Muntatge i venda d’equips

  • Reparació, posta a punt i cal·libracions, ITAF

  • Venda de components i accessoris per la polvorització (filtres, mànegues, broquets, noves tecnologies...)

  • Formació i divulgació tècnica

WP_20180330_18_36_02_Pro_edited.jpg

SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES INVASORES ALS VEHICLES

Agroserveis.cat també oferim el servei de rentat de vehicles i maquinària agrícola
Oferim el servei de neteja i desinfecció de maquinària agrícola per evitar la proliferació del cargol poma

5_edited.jpg

TRACTAMENTS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Servei excepcional amb tractaments de productes fitosanitaris i adobs

Agroserveis.cat disposa d' un servei professional per fer tractaments adaptats a qualsevol explotació agrària i de servei de venda i subministrament de productes fitosanitaris i adobs.

Inscrits al Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa fitosanitaria de Catalunya (ROPCAT) del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya com a prestació de serveis (tractaments) i distribució de productes fitosanitaris.​


Servei tècnic personalitzat i adaptat a tot tipus de cultiu i explotació agrària: arròs, cítrics, oliveres, conreus hortícoles...

Visites de camp i elaboració de plans d’adobat i programes de tractament contra tot tipus de malalties, plagues, males herbes...

Personal qualificat i maquinària especialitzada per realitzar els tractaments amb els millors resultats.

Un cop realitzada l’aplicació es fa un seguiment de l’evolució del conreu per garantir l’èxit de la intervenció.

Aplicacions durant tot el cicle del conreu.

20190819_093458_edited.jpg

ASSESORAMENT TÈCNIC I ADMINISTRATIU

Agroserveis.cat ofereix serveis de caràcter tècnic i administratiu per resoldre qualsevol problemàtica:

  • Avaluacions Ambientals de Plans, Programes i Projectes (EIA, ISA, ...)

  • Paisatgisme i restauracions vegetals

  • Estudis de Mobilitat

  • Formació en l'àmbit agrícola i ambiental (cursos, guiatges, campanyes, ...)

  • Adequació a la llei de prevenció i control ambiental de les activitats

  • Projectes de millora i transformació d’explotacions agrícoles

  • Projectes de viabilitat en diferents tècniques de cultiu

  • Projectes de construccions agrícoles (granges, naus...)

  • Projectes d’agroturisme

  • Certificacions

  • Informació i tramitació d’ajuts

  • Regularització de maquinària

  • Mesurament i aixecaments topogràfics

  • Anàlisis d’aigua i de sòl

  • Valoració de danys en l’agricultura

  • Valoració de finques

bottom of page