Serveis

Certificació E.O.R. (I+D)

Tractaments de productes fitosanitaris i fertilitzants

Control de plagues domèstiques

Venta i reparació de maquinaria agrícola

Assesorament tècnic i administratiu

Venda d'equips de protecció laboral (EPI's)