Serveis tècnics i administratius

Agroserveis.cat ofereix serveis de caràcter tècnic i administratiu per resoldre qualsevol problemàtica:

 • Avaluacions Ambientals de Plans, Programes i Projectes (EIA, ISA, ...)

 • Paisatgisme i restauracions vegetals

 • Estudis de Mobilitat

 • Formació en l'àmbit agrícola i ambiental (cursos, guiatges, campanyes, ...)

 • Adequació a la llei de prevenció i control ambiental de les activitats

 • Projectes de millora i transformació d’explotacions agrícoles

 • Projectes de viabilitat en diferents tècniques de cultiu

 • Projectes de construccions agrícoles (granges, naus...)

 • Projectes d’agroturisme

 • Certificacions

 • Informació i tramitació d’ajuts

 • Regularització de maquinària

 • Mesurament i aixecaments topogràfics

 • Anàlisis d’aigua i de sòl

 • Valoració de danys en l’agricultura

 • Valoració de finques