Tractament de productes fitosanitaris i adobs

Agroserveis.cat disposa d' un servei professional per fer tractaments adaptats a qualsevol explotació agrària i de servei de venda i subministrament de productes fitosanitaris i adobs.

Inscrits al Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa fitosanitaria de Catalunya (ROPCAT) del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya com a prestació de serveis (tractaments) i distribució de productes fitosanitaris.

TRACTAMENTS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS I ADOBS


Servei tècnic personalitzat i adaptat a tot tipus de cultiu i explotació agrària: arròs, cítrics, oliveres, conreus hortícoles...

Visites de camp i elaboració de plans d’adobat i programes de tractament contra tot tipus de malalties, plagues, males herbes...

Personal qualificat i maquinària especialitzada per realitzar els tractaments amb els millors resultats.

Un cop realitzada l’aplicació es fa un seguiment de l’evolució del conreu per garantir l’èxit de la intervenció.

Aplicacions durant tot el cicle del conreu.