top of page
6.png

CONTROL DE PLAGUES DOMÈSTIQUES

Desinsectació, desratització i desinfecció

Agroserveis.cat és una empresa registrada i autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el control de plagues domèstiques i  inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides.
Agroserveis.cat compta amb un servei professional i qualificat per a particulars i empreses i ofereix un servei ràpid i eficaç contra tot tipus de plaga (desinsectació, desratització i desinfecció).
Davant l’aparició de qualsevol plaga domèstica, Agroservei.cat ofereix els següents serveis:


  • Inspecció de la instal·lació

  • Identificació de la plaga

  • Avaluació de la magnitud de la plaga i de les mesures a adoptar

  • Intervenció – tractament

  • Manteniment i seguiment de la plaga

DESINSECTACIÓ: TRACTAMENT CONTRA TOT TIPUS D’INSECTES


Agroserveis.cat ofereix un control de plagues integrat contra tot tipus d'insectes voladors i rastrers (formigues, mosques, puces, escarabats…) i una alta eficàcia en el tractament contra el mosquit.
El control de la plaga es fa mitjançant l'ús de productes d'última generació com ara els biocides selectius que són els més respectuosos amb el medi ambient i la seva aplicació s'adequa a cada cas (instal·lació de trampes, polvorització, gel, lacat...)
Els productes utilitzats estan homologats pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya per a qualsevol tipus d'instal·lacions ja sigui domèstica o pública: indústria alimentària, restaurants, hotels, edificis públics… Aplicacions ràpides i fàcils sense molèsties.

DESRATITZACIÓ: ELIMINACIÓ DE RATES I ROSEGADORS


Agroserveis.cat elimina qualsevol problema amb rates i altres rosegadors mitjançant l’ús de productes químics o físics, amb la instal·lació de trampes múltiples.El procediment d’eliminació de la plaga no afecta al funcionament normal de les instal·lacions on s’hagi de fer l’aplicació ja que es pot fer amb presència de persones sense interferir en la seva activitat. Els productes utilitzats estan homologats pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya per a qualsevol tipus d'instal·lacions ja sigui domèstica o pública: indústria alimentària, restaurants, hotels, edificis públics…

DESINFECCIÓ: TRACTAMENTS CONTRA FONGS I ALTRES MICROORGANISMES


La desinfecció consisteix en desinfectar espais i superfícies que estan contaminats per microorganismes com fongs, bactèries o virus que poden provocar problemes sanitaris. Per desinfectar s’utilitza un tipus de tractament químic, de la família dels biocides, i s’aplica mitjançant polvorització directa de les superfícies infectades o bé a través de microdifusió o nebulització.En aquest tipus de tractament es prenen totes les mesures de seguretat necessàries. Els productes utilitzats estan homologats pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya.

bottom of page